TaMała

29 tekstów – auto­rem jest Ta­Mała.

Coś tam gra,
w czer­wo­nym, bijącym...
Coś tam szumi...

ciężki od­dech na ra­mieniu Nocy
is­krzy się łza na policzku
już daw­no po Północy
Ob­raz zaszklony,
za ko­tarą snu...
Mała świe­czka na stoliku,
atłaso­wy szum,
do­gasających, wiel­kich Nadziei...
Znów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 czerwca 2011, 14:47

Nie udało się oszu­kać serca.
uczu­cia były silniejsze.
po­konały grę.
po­konały złudzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2011, 19:43

Przeszłość zamknięta.
W szkla­nym pudełeczku
z napisem:
wspomnienia....a mu­zyka będzie płynąć da­lej... w duszy... w żyłach... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2010, 19:06

Nic w życiu nie masz pew­ne­go. Nic.
Dziś kochasz. Jut­ro odchodzisz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 grudnia 2010, 18:38

a py­tało ser­ce rozumu?
nie.
bo ro­zum uczu­cia ma gdzieś 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2010, 21:24

nie py­taj mnie co będzie jutro.
nie dziś.
nie chcę pla­nować teraz.
ma­my jeszcze czas... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 listopada 2010, 18:21

Po­kazałeś mi, że słowa nic nie znaczą.
Po­kazałeś mi, że 'nig­dy' kiedyś się kończy.
Po­kazałeś mi, że nie war­to ufać.
Po­kazałeś mi, ile tak nap­rawdę dla Ciebie znaczyłam.
ale dziękuję,
Ty je­den po­kazałeś mi jak kochać, naprawdę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 listopada 2010, 19:18

...a łzy wy­lewały po­tok słów... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 listopada 2010, 17:37

Związek, żeby był trwały i udał się, muszą dwie oso­by nap­rawdę te­go chcieć i pragnąć z całych sił. Muszą od sa­mego początku być ze sobą fair.
Jeśli jed­na oso­ba nie jest w porządku, to nastąpi Ga­me Over.
Tym ra­zem kto był nie fair?
A może Nasz prze­ciw­nik był sil­niej­szy, kotku. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 listopada 2010, 19:05

Pół Cienia, pół Duszy - Cała Ja. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 października 2010, 12:17
TaMała

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność